Deelnamevoorwaarden

Winactie “GOLDNER REIS 2024“ De volgende deelnamevoorwaarden zijn van toepassing:

1. Organisator
De winactie wordt georganiseerd door GOLDNER GmbH, Heinrich-Wirth-Straße 8, 95213 Münchberg, Duitsland (voortaan: GOLDNER).

2.Recht op deelname / Deelname / Periode van deelname
Deelname is mogelijk voor personen boven de 18 jaar. Alle medewerkers van atelier GOLDNER en zijn internationale dochterondernemingen zijn van deelname uitgesloten. Om deel te nemen moet de deelnemer de vraag correct beantwoorden. Meerdere inzendingen zijn niet toegestaan. Deelname aan de winactie is kosteloos. De deelname is onafhankelijk van een bestelling. Een bestelling of aankoop van een artikel heeft geen invloed op de winkans. Door inzending van het ingevulde formulier gaat de deelnemer akkoord met de deelnamevoorwaarden en de privacyverklaring.
De winactie vindt plaats van 02.02.24 t/m 30.04.24 (middernacht).

3.Prijzen
In het kader van deze winactie verloot GOLDNER onder alle deelnemers die de vraag correct beantwoorden een reischeque ter waarde van € 2.000. De reischeque kan tot 31-12-2026 bij touroperator TUI worden ingewisseld. De touroperator is TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, Duitsland.

4.Vaststelling van de winnaar, bekendmaking van de winnaar en afhandeling van de prijs
Uit alle deelnemers die de vraag correct en tijdig hebben beantwoord (per online formulier, per post of telefonisch) wordt de winnaar door het lot bepaald en vervolgens door GOLDNER schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht. De aanspraak op de prijs bestaat alleen als de winnaar binnen 14 dagen aan GOLDNER GmbH verklaart de prijs te aanvaarden. Als de winnaar zich niet binnen deze termijn meldt, wordt een nieuwe winnaar getrokken. Als het niet mogelijk is om de prijs aan de winnaar uit te reiken (bijvoorbeeld omdat het recht op de prijs is verlopen vanwege de deelnamevoorwaarden of de winnaar de prijs niet accepteert), gebruikt GOLDNER dezelfde procedure om een ​​nieuwe winnaar te trekken. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.

5.Uitsluiting van deelname
GOLDNER behoudt zich het recht voor om deelnemers die onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken, manipulatie vermoeden of anderszins de deelnamevoorwaarden schenden, zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname. Als er niet is voldaan aan de deelnamevoorwaarden, kunnen prijzen achteraf worden ingetrokken of kunnen reeds uitgekeerde of ingewisselde prijzen worden teruggevorderd.

6.Privacyverklaring
Als winnaar deelt u ons, naast uw e-mailadres, de volgende gegevens mee:
Voorletters en achternaam
Straat en huis-/busnummer, postcode en woonplaats
Artikel 6 lid 1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als rechtsgrondslag. Voor de uitvoering en het verloop van de winactie is het noodzakelijk dat GOLDNER u om de aangegeven persoonsgegevens vraagt. Deze worden echter uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de prijsvraag. Zonder deze gegevens is het versturen of verzenden van de prijs onmogelijk. Uw gegevens worden binnen 2 weken na verzending van de prijs verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten als betrokkene vindt u op
https://www.GOLDNER-fashion.com/be/c/privacy

7.Wijziging/beëindiging van de winactie
GOLDNER behoudt zich het recht voor om de winactie te wijzigen of stop te zetten in geval van uitzonderlijke omstandigheden. GOLDNER is met name gerechtigd de winactie te onderbreken, te annuleren of op te schorten indien

  •  een poging tot misbruik door manipulatie wordt vastgesteld,

  • een correcte uitvoering niet langer gegarandeerd kan worden, in het bijzonder in geval van hardware- of softwarestoringen, programmafouten, computervirussen of niet-geautoriseerde tussenkomst van derden, evenals mechanische, technische of juridische problemen.