BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Per overschrijvingsformulier
U betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling middels het overschrijvingsformulier. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke eerste herinnering geen aanmaningskost aangerekend worden. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
1) Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
2) Een forfaitaire vergoeding van:
a) € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150;
b) € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
c) € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Met PayPal
U kunt ook betalen met PayPal. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. In uw winkelmandje kunt u kiezen voor betalen per PayPal. Aan het eind van uw bestelling gaat u automatisch naar de beveiligde omgeving van PayPal.

Betalen met creditcard
Wij accepteren Visa en Mastercard. U heeft uw creditcardnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige verificatiecode op de achterzijde van uw creditcard nodig. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Indien GOLDNER zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.