Algemene voorwaarden en service

GOLDNER is lid van de Thuiswinkel.org. Dit houdt in dat we verplicht zijn om ons aan de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel te houden. Daarnaast hanteren wij een aantal aanvullende voorwaarden en services.

1.    Leveringsvoorwaarden
2.    Levering
3.    Portokosten
4.    Belasting
5. Ruilen of terugsturen
6. Betalingswens
7. Thuiswinkel.org
8.   Acties
9.   Eigendomsvoorbehoud
10. Garantievoorwaarden
11.  Herroepingsrecht
12   Europees modelformulier voor herroeping
13 Informatie over gegevensbescherming
14.  Impressum

1. LEVERINGSVOORWAARDEN
Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn op 24-11-1989 gedeponeerd bij de Arrondissementsbank te Utrecht onder nummer 561-89. Ze gelden voor alle overeenkomsten die u met GOLDNER bv sluit.

2. LEVERING
Wij doen ons best om alles van een bestelling in één zending bij u aan te bieden. Indien dit niet lukt betaalt GOLDNER de extra porto- en verpakkingskosten die hierdoor ontstaan zijn. GOLDNER draagt het transportrisico. Indien er iets beschadigd bij u aankomt ruilen wij het desbetreffende artikel om. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt. GOLDNER is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van kennelijke druk- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website. We leveren alleen binnen Nederland en zolang de voorraad strekt. Indien u uw bestelling buiten Nederland geleverd wilt krijgen dient u ook in het desbetreffende land te bestellen.

3. PORTOKOSTEN
Voor de porto- en verpakkingskosten berekenen wij u een bescheiden bijdrage van € 6.95.

4. BELASTING
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. RUILEN OF TERUGSTUREN
U betaalt porto- en verpakkingskosten voor het verwerken en bezorgen van uw bestellingen. Het terugsturen is gratis. Bij uw bestelling ontvangt u een rekening met daarop o.a. een sticker met ons retouradres. Plak deze over uw adres op de doos en geef de doos af bij een PostNL-locatie. U hebt het recht uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. Na uw melding dat u van de koop afziet heeft u nog 14 dagen om uw bestelling terug te sturen. Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer: GOLDNER, Antwoordnummer 4200, 3970 PC Bunnik. Als u gebruik maakt van ons antwoordnummer en retourlabel, houd er dan rekening mee dat het risico voor de terugzending bij u als consument blijft liggen. Mocht het product kwijtraken tijdens de retournering, dan is dit uw risico. Wij raden u daarom aan ​(bij hogere orderwaarde) uw verzending te verzekeren en het verzendbewijs te bewaren.
U kunt de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan komen de kosten voor het terugsturen wel voor uw eigen rekening. U kunt de producten ook naar ons huisadres (GOLDNER, Regulierenring 31, 3981 LA Bunnik) retourneren, dan komen de kosten voor het terugsturen wel voor uw eigen rekening. Stuurt u de gehele bestelling retour, dan krijgt u altijd uw bijdrage in de verzendkosten voor de heenzending terug.
Wat u niet wilt behouden, kunt u zonder meer retourneren, natuurlijk wel in onberispelijke, ongebruikte staat. Vanzelfsprekend mag u de artikelen passen. A.u.b. de kaartjes aan de kleding laten zitten tijdens het passen en badmode en lingerie passen met ondergoed er onder. Indien u meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of u het wilt houden/passen) en daardoor schade aan het product ontstaat, bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk.

6. BETALINGSWENS
Wij leveren op rekening en u betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling middels een bankoverschrijving. Indien alle artikelen op voorraad zijn kunt u ook met iDEAL, creditcard of PayPal betalen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Betalen met creditcard: wij accepteren Visa en Mastercard. U heeft uw creditcardnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige verificatiecode op de achterzijde van uw creditcard nodig. Om met PayPal te betalen, moet uw creditcard of bankrekening daar in het bestand staan. Wanneer u betaalt, wordt u naar een beveiligde betalingspagina geleid. We behouden ons het recht voor bij betalingen op rekening de maximum bestelwaarde te beperken.

7. THUISWINKEL.ORG
GOLDNER is lid van de Thuiswinkel.org.
Dit houdt in dat wij verplicht zijn om ons aan de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel te houden.
Leden van Thuiswinkel.org voeren het Thuiswinkel Waarborg: het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand. Het Thuiswinkel Waarborg staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en service. Klachten over onze producten dient u aan GOLDNER te melden. Bent u vervolgens van mening dat uw klacht niet naar wens wordt afgehandeld, dan kunt u binnen 12 maanden uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

8. ACTIES
Acties zijn niet te combineren met andere acties, kunnen niet worden omgezet in contanten en gelden zolang de voorraad strekt.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De door u bestelde artikelen blijven, tot wij uw betaling hebben ontvangen, eigendom van GOLDNER.

10. GARANTIEVOORWAARDEN
a) De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. In geval van eventuele gebreken of bij vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
GOLDNER bv, Postbus 112, 3980 CC Bunnik, Nederland. Telefoonnummer: 030 – 65 92 500, e-mail: info@goldner.nl
b) GOLDNER bv verleent op alle kleding (m.u.v. nacht- en ondergoed) 5 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten. U heeft dan naar onze keuze recht op gratis reparatie, een nieuw of gelijkwaardig vervangend artikel of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit is uitdrukkelijk niet gericht op vergoeding van gevolgschade, in geval van natuurlijke slijtage of in geval van oneigenlijk gebruik of onvoldoende of onjuist onderhoud. In het geval van een garantieclaim nemen wij ook de kosten voor de heen- en terugzending voor onze rekening ter hoogte van het bedrag dat gemaakt zou worden voor een verzending van of naar de oorspronkelijke plaats van verzending. Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke garantie die hierdoor niet beïnvloed wordt. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan eerst contact op: GOLDNER bv, Postbus 112, 3980 CC Bunnik. Tel.: 030 – 65 92 500, e-mail: info@goldner.nl.

11. HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons GOLDNER, Postbus 112, 3980 CC Bunnik, e-mailadres: info@goldner.nl via een ondubbelzinnige verklaring (per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onder punt 12 beschreven modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die om hygiënische redenen of gezondheidsredenen verzegeld en verpakt verstuurd worden en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is.

12. EUROPEES MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Dit formulier hoeft u alleen in te vullen als u de overeenkomst wilt herroepen. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken, u kunt de door u bestelde artikelen ook eenvoudig binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terugsturen zonder dit formulier. Vul op het formulier in ieder geval het volgende in:
Aan: GOLDNER, Regulierenring 31, Postbus 112, 3980 CC Bunnik.
E-mailadres: info@goldner.nl
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Besteld op / ontvangen op
- Artikelnummer(s) van de bestelde artikelen
- Naam- en adresgegevens van de consument
- Klantnummer van de consument
- Handtekening van consument (Is alleen nodig wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

13. INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING
Het is voor ons belangrijk dat onze klanten zich veilig en vertrouwd voelen. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons dan ook van het grootste belang. Bij de verzameling, verwerking en het gebruik ervan houden we ons uiteraard strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. We verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van bestellingen en sturen, indien nodig, de gegevens die voor dit doel nodig zijn door aan derden. Als u onze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Stuur uw bezwaar, indien mogelijk samen met het desbetreffende reclamemateriaal, en uw naam en adresgegevens retour naar: GOLDNER, Antwoordnummer 4200, 3970 PC Bunnik. We gebruiken en versturen adresgegevens voor marketingdoeleinden voor onze partners. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het doorgeven van uw gegevens voor promotionele doeleinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een bericht te sturen naar GOLDNER, Postbus 112, 3980 CC Bunnik. Neem a.u.b. contact met ons op als u wilt weten welke persoonsgegevens we opslaan of als u deze wilt laten corrigeren of verwijderen. Bovendien heeft u het recht om de verwerking te beperken (art. 18 AVG), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (art. 20 AVG). Dat kan via e-mail: info@goldner.nl, telefonisch: 030 – 65 92 500 of schriftelijk: GOLDNER, Postbus 112, 3980 CC Bunnik.
Functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is: Christian Volkmer, Project 29 GmbH & Co. KG, e-mailadres: anfragen@projekt29.de. Als we uw verzoek niet naar tevredenheid beantwoorden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. IMPRESSUM
GOLDNER bv
Vestigingsadres: Regulierenring 31, 3981 LA Bunnik
Postadres: Postbus 112, 3980 CC Bunnik
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 301.037.99
B.T.W.-nummer: NL800348412B01
Commerzbank, rekeningnummer: NL78 COBA 0637 0563 37
BIC COBA NL2X
Telefoonnummer klantenservice: 030 – 65 92 500
E-mail: info@goldner.nl"

Algemene voorwaarden Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
Hieronder zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te downloaden.
Download algemene voorwaarden GOLDNER
Download Thuiswinkel Organisatie

atelier GOLDNER atelier GOLDNER